manh0407 bị ban nick bởi peter777.
Lý do: Quảng cáo chui.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: