nguyennguyendu1338 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Thêm một tên mất dậy làm bằng giả QC hàng koatj.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: