vip12fun6999 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: bạc.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: