hydraHot bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Dâm đãng.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: