hoailinh22422242 bị ban nick bởi huyenchauthuc.
Lý do: Chán ăn cơm nhà rồi sao bạn?!!!.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: