SuperSlotsNab bị ban nick bởi huyenchauthuc.
Lý do: Spam nhảm!.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: