siberianluu bị ban nick bởi huyenchauthuc.
Lý do: Quảng cáo chui qua tin nhắn gởi cho thành viên!.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: