phuocloi121212 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: làm bằng giả - Phi pháp.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: