xoritgaunk bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Spam nhảm hàng loạt bằng tiếng Nga.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: