Keithestix bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Spam nhảm & QCi bằng tiếng Nga - + Russian Girl.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: