nhikaphongg2727 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: bạc bịp.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: