tuananh_a7893709 bị ban nick bởi peter777.
Lý do: QC chui.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: