baovephuongdong bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Lén lút spam và quảng cáo chui với số ĐT.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: