Vietkingtravel bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Spam cám ơn để quảng cáo chui trá hình. Travel.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: