ngay buon 02 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: QC chui với số đt.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: