ngay buon 01 bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Lợi dụng video cho địa chỉ để quảng cáo chui.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: