ngo hong nhung bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Quảng cáo chui - Điều hướng thành viên qua diễn đàn khác.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: