An lạc bị ban nick bởi huyenchauthuc.
Lý do: Spam nhảm nhí.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: