Martial bị ban nick bởi Kim Nguyen.
Lý do: Không đọc nội quy diễn đàn - Viết bài hoàn toàn bằng tiếng Anh nhiều lần.
Ngày được tha: 12-09-2016, ~02:00 PM.

Chủ đề tương tự: