ong.tho bị ban nick bởi huyenchauthuc.
Lý do: Chèn từ khóa điều hướng sang diễn đàn khác!.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: