Le HOng Minh bị ban nick bởi colongchong2000.
Lý do: Quảng cáo chui!.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: