Hoa-Hong bị ban nick bởi kidzero.
Lý do: Quảng cáo sai bõ.
Ngày được tha: Chưa có bài.

Chủ đề tương tự: