Tặng bạn năm chủ đề đẹp dành cho dòng BlackBerry Bold 9000. Bạn tải về theo từng link phía dưới và Bạn phải đăng ký để thấy được link vào máy để thưởng thức nhé!

1. Super Mario Plus


Bạn phải đăng ký để thấy được link

2. Dark Side of The Moon

Bạn phải đăng ký để thấy được link

3. Marco2

Bạn phải đăng ký để thấy được link

4. Scarface

Bạn phải đăng ký để thấy được link

5. Just Bold

Bạn phải đăng ký để thấy được link

(theo goonline.vn)Chủ đề tương tự: