Tặng năm theme cực đẹp cho những bạn đang sử dụng các dòng BlackBerry 87xx và 83xx.

1. CatteBạn phải đăng ký để thấy được link

2. Dream


Bạn phải đăng ký để thấy được link

3. Urban Groove Double


Bạn phải đăng ký để thấy được link

4. Genesis


Bạn phải đăng ký để thấy được link

5. Qsky iChanson


Bạn phải đăng ký để thấy được link

(theo goonline.vn)


Chủ đề tương tự: