Một ứng dụng cho phép người dùng thêm các chú thích vào phía dưới hình ảnh, đường viền xung quanh và có thể lưu hình ảnh với độ phân giải cao...
Photo-Captions là một phần mềm mà cho phép bạn thêm các chú thích vào dưới cùng của các bức ảnh, một tỉ lệ cố định được thiết đặt cho phép bức ảnh có thể được tạo theo một kích thước tiêu chuẩn. Đường viền cũng có thể được thêm vào và có thể tùy chỉnh chúng. Với chương trình này, bạn sẽ có các bức ảnh cuối cùng có thể được lưu như một hình ảnh độ phân giải cao.


Link: Bạn phải đăng ký để thấy được link
Theo CNET


Chủ đề tương tự: