PosterGenius là một ứng dụng phần mềm mạnh mẽ, thân thiện người dùng giúp bạn tạo ra poster khoa học chuyên nghiệp trong vòng chưa tới 10 phút. Chương trình tách riêng nội dung từ thiết kế của poster và cho phép người dùng tập trung vào tìm kiếm kết quả trong khi ứng dụng tự động tối ưu hóa và quản lý tất cả phần còn lại: thiết kế và xuất hiện, luồng động và vị trí văn bản, hình ảnh, chú thích và đồ thị, font in ấn và các thông số khác.
PosterGenius nổi bật với một công cụ sắp xếp mạnh mẽ mà có thể sắp xếp và gắn nội dung của bạn trong cột. Chương trình cũng tự động xác định vị trí, tỷ lệ và gắn hình ảnh và chú thích của bạn. Với một thư viện luôn mở rộng của một số mẫu tốt nhất cho các poster trên PosterGenius đảm bảo poster của bạn trông tuyệt vời.Link: Bạn phải đăng ký để thấy được link
Theo Softpedia


Chủ đề tương tự: