Visual Search Pony tìm hình ảnh và Video trùng lặp .


Hãy tưởng tượng bạn có một số bản sao của một bộ phim nào đó trong thư mục khác nhau của ổ đĩa cứng: một trong mkv, một ở .3 gp và một ở wmv... Một công cụ tìm kiếm file trùng lặp thường so sánh tổng kiểm tra tập tin sẽ không thể tìm thấy những bản sao. chương trình của chúng tôi so sánh các nội dung trực quan của các tập tin video hoặc hình ảnh để phát hiện trùng lặp, do đó bạn có thể dễ dàng phát hiện các bản sao ngay cả khi nó có quy mô khác nhau hoặc mã hóa.


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Tìm kiếm hình ảnh trùng lặp
Đổi tên, chỉnh sửa và chuyển trường hợp của cùng một hình ảnh: những gì có thể giúp đỡ để thoát khỏi sự nhầm lẫn và xóa các file trùng lặp ? Visual Search của chúng tôi có thể giúp bạn loại bỏ tất cả rác từ ổ đĩa cứng và làm cho cuộc sống máy tính của bạn dễ dàng.
Chỉ cần bắt đầu quét các thư mục hình ảnh . Chương trình sẽ phân tích và so sánh hình ảnh trong thư mục được lựa chọn và sắp xếp các mục tương tự thành các nhóm tự động. Và đó không phải là tất cả! Visual Search Pony cũng sẽ xác định một tập tin gốc và bản sao trong mỗi nhóm bằng cách so sánh ngày sửa đổi cuối cùng và đặt một đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh mỗi bản sao. Khi đã xong, điều duy nhất bạn cần làm là phải bấm nút Remove để xóa tất cả các bản sao vào thùng rác, mà không cần phải xem và so sánh các tập tin chính nó.


Cố gắng để tìm và gỡ bỏ bản sao các tập tin video có thể khó khăn, đặc biệt là nếu bạn làm điều đó bằng tay. Bạn cần một số lượng lớn thời gian để xem và so sánh . Tuy nhiên loại bỏ các bản sao video có thể được nhanh hơn rất nhiều và dễ dàng hơn cho bạn nếu bạn tự động hoá quá trình tìm kiếm bằng cách sử dụng Visual Search Pony của chúng tôi.


Hỗ trợ các định dạng hình ảnh
Visual Search Pony làm việc với ANI, BMP, GIF, ICO, JPG, PCX, PNG, PNM, RAS, TGA, TIFF, WBMP, xbm, XPM.
Hỗ trợ các định dạng video
Visual Search Pony có thể xử lý tất cả các định dạng phổ biến của video như AVI, MKV, 3GP, MPG, SWF, MP4, WMV, FLV.

System Requirements: Windows XP/ Vista/ 7

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: