Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ nhân của một mạng Wi-Fi cá nhân có thể phát hiện ra những "vị khách không mời" dùng chùa kết nối Internet không dây và cả các bí mật khi lướt web của họ.

Trước hết, bạn sẽ xác định các thiết bị xuất hiện trong mạng của mình. Lúc này, thiết bị định tuyến (router) chạy DHCP để cấp địa chỉ IP cho chúng truy cập mạng. Hãy đăng nhập vào để kiểm tra những IP mới.

Sẽ khó hơn nếu bạn muốn xem họ đã làm gì trên mạng. Log (ghi lại thông tin truy cập) sẽ mang lại một số dữ liệu nhưng nhiều router chỉ cho log về truy cập HTTP, ví dụ những đầu mục như: [ALLOW: docs.google.com] Source: 192.168.0.3 Thursday, 29 May 2008 22:26:08.

Để xác định những hành vi "đáng ngờ" của các vị khách không mời, hãy dùng địa chỉ IP có được từ danh sách Attached Devices cùng với các log. Ví dụ: người đó hay vào trang .mobi thì có thể họ đang dùng smartphone hay PDA.

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Các thông tin truy cập (thiết bị nào vào trang web nào cùng ngày, giờ...)
được ghi dưới dạng log như thế này.

Theo dõi chi tiết hơn về người sử dụng trái phép sóng Wi-Fi có thể được thực hiện bằng phần mềm AirSnare. Khi phát hiện một địa chỉ MAC lạ, nó sẽ liệt kê chi tiết ở góc dưới bên phải và theo dõi ở cửa sổ bên trên.

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Code:
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: