MyHeritage Family Tree Builder 2.0.0.676 là một chương trình để theo dõi phả hệ của gia đình bạn.

Nó cho phép bạn nhập cá nhân chi tiết của mỗi thành viên của gia đình, như giới tính ngày sinh của ông bà cha mẹ v.v và ngày qua đời, email, cũng như chi tiết bệnh tình, ghi chú liên quan từng chi tiết bạn nên cần, bao gồm cả hình ảnh.Bạn có thể xây dựng gia đình cây thiết lập quan hệ giữa các thành viên, giống như cuộc hôn nhân, con trai, con gái, vv Một khi bạn đã nhập một số thông tin, bạn có thể kiểm tra xem bạn có thể tìm thấy qua Internet, để tìm thêm thành viên của gia đình. Bạn cũng có thể tạo biểu đồ, báo cáo, in ra hay xuất bản chúng trên Internet.

Bạn thậm chí có thể nhập khẩu cây phả hệ từ Internet, hoặc xuất khẩu Excel của bạn.

Chương trình cho phép bạn tạo tổ tiên hay Con cháu trên bảng sắp xếp . Bạn có thể thêm dữ liệu khi bạn tìm hiểu chi tiết mới.

MyHeritage Family Tree Builder bao gồm một liên kết đến Bạn phải đăng ký để thấy được link để nghiên cứu về Internet, tìm kiếm thông tin về người thân, nhưng bạn sẽ cần phải đăng ký tại trang web.

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: