Cái này mình mới lấy từ 360Kpop , thấy hay hay nên đem về đây .

Tên phiên dịch sang Hàn , Nhật , Trung

1. Tiếng HÀN Bạn phải đăng ký để thấy được link
2. Tiếng TRUNG Bạn phải đăng ký để thấy được link
3. Tiếng NHẬT Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn truy cập vào các địa chỉ trên , chọn giới tính tại dòng You are , nhập tên vào khung trống , nhấn CLICKKK .

_ TênTiếng Hàn của mình là : Hwang Wan Wan ( Hùng Anh )
_ Tiếng Trung: Chang Long
_ Tiếng Nhật: 吉国 Yoshikuni (good fortune country) 由希 Yuki (significant hope)

Họ Việt sang Hàn


Bổ sung :

21. Đào 전 Jeon
22. Cao 고 Go

Chủ đề tương tự: