thegioitinhoc.vn - XMedia Recode là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để giúp bạn chuyển đổi các tệp âm thanh và video, nhắm mục tiêu cả người mới bắt đầu và người dùng có kinh nghiệm với một cách tiếp cận sáng tạo.

Tiện ích hoạt động với hầu hết các định dạng và nó cũng có tùy chọn để chuyển đổi DVD và Blu-Ray thành bất kỳ định dạng nào bạn muốn.

Các tính năng của XMedia Recode
XMedia-Recode có thể chuyển đổi hầu hết tất cả các định dạng âm thanh và video đã biết, bao gồm 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, ADTS, AMR, ASF, AVI, AVISynth, DVD, FLAC, FLV, H.261, H.263, H. 264, M4A, M1V, M2V, M4V, Matroska (MKV), MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, TRP, MP2, MP3, MP4, MP4V, MOV, QT, OGG, PSP, RM , (S) VCD, SWF, VOB, WAV, WebM, WMA và WMV.

XMedia Recode hỗ trợ chuyển đổi:
3GP to AVI,
3GP to FLV,
AC3 to MP3,
AC3 to WAV,
ASF to 3GP,
ASF to FLV,
ASF to MP4,
AVI to FLV,
AVI to 3GP,
FLAC to MP3,
FLAC to WMA,
FLV to 3GP,
FLV to Mp3,
DVD to 3GP,
DVD to AC3,
DVD to AVI,
DVD to MP3,
DVD to MP4,
DVD to MOV,
DVD to SVCD,
DVD to VCD,
DVD to WMV,
OGG to MP3,
OGG to WMA,
MPEG to AVI,
MP2 to MP3,
MP4 to FLV,
MP4 to AVI,
M4P to MP3,
MOV to 3GP,
MOV to AVI,
MOV to FLV,
WMA to MP3,
WMV to FLV,
WAV to MP3

* Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: