SolveigMM Video Splitter 7.3.1906.10 Business - x64 + Loader | 53,17 MB
tgth.vn - SolveigMM Video Splitter là một trình biên tập video xuất sắc để làm việc với MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP3, WMA. Trnhf biên tập viên không mất chất lượng và nhanh chóng loại bỏ phần không mong muốn của video chỉ với một vài cú click chuột - cắt và kết hợp video và âm thanh hoàn hảo. Giao diện người dùng thân thiện và trực quan hấp dẫn rất dễ sử dụng. Dựa trên SolveigMM Video Editing SDK, trình biên tập âm thanh và video của chúng tôi cung cấp chất lượng tuyệt vời và tốc độ mà không cần sử dụng bất kỳ quá trình mã hóa / giải mã. Chúng tôi giới thiệu MPEG-2 khung chỉnh sửa chính xác. Công nghệ SolveigMM tiên tiến giữ 99% dữ liệu và chỉ chuyển mã một vài khung hình vào đầu và kết thúc của đoạn video, vì vậy mà bây giờ các tập tin MPEG2 cũng được xử lý nhanh và không giảm chất lượng.

Các tính năng
- Căn bản trên động cơ SolveigMM Video Editing
- Hỗ trợ MPEG-2 file - (mpg, mpeg, vob, ts....)
- Supports MPEG-2 files - (.mpg, .mpeg, .vob, .ts )
• MPEG-2 Program Stream
• MPEG-2 Transport Stream
• MPEG-2 Video Elementary Stream
• DVD VOB files

- Hổ trợ các tập tin AVI files - (.avi )
• DV AVI type 1, 2; OpenDML
• Bất kỳ nội dung video. DivX; XviD; 3ivx, vv
• Bất kỳ nội dung âm thanh. MPEG-1, 2 lớp I, II, III; AC3; OGG, vv
• Giữ đồng bộ hóa âm thanh VBR MPEG.
• Tập tin AVI lớn. Hơn 2 và 4 GB
• AVI sang ASF

- Hỗ trợ Windows Media - (asf, wma, wmv, wm....)
• Bất kỳ nội dung video. WMV 1,2,3; MSS2; MPEG-4 AVC, vv
• Bất kỳ nội dung âm thanh. WMAudio V 2,7,8; MPEG-1, 2 lớp I, II, III; AC3, vv
• Bất kỳ Video. Lập chỉ mục bị hư hỏng hoặc các tập tin unindexed

- Hỗ trợ MPEG Audio file (MP1, mp2, mp3, mpa....)
• MPEG-1 Layer I, II, III
• MPEG-2 layer I, II, III
- K frame/GOP accuracy for AVI, WMV, ASF
- Frame accuracy for MPEG-2
- Xem trước : Những gì bạn thấy là những gì bạn có được (WYSIWYG)
- Cắt bỏ quảng cáo - cho phép cắt một số phần phim cùng một lúc . Bạn có thể thoát khỏi tất cả các quảng cáo trong phim của bạn trong một vài bước đơn giản
- Hỗ trợ các tập tin hàng loạt (XTL.). Bạn có thể xử lý trang trí cho tất cả các tập tin media mà bạn cần trong một lần chạy thử
- Hỗ trợ tập tin bằng cách kết hợp các tập tin (AVI, WMA / WMV / ASF, MP3 và MPEG-1 video)

Medicine : LoaderBạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: