Xem phim, nghe nhạc lủ khủ chức năng. Miễn phí.
Hỗ trợ định dạng VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime.

Download: Phiên bản 2.9.4.1436
Mã:
http://imgcdn.pandora.tv/pan_img/KMP/Download/kmp.exe


Chủ đề tương tự: