Eee Pad MeMO 3D là tablet 7-inch với màn hình xem 3D không cần đeo kính đặc biệt. Eee Pad MEMO 3D đồng hành với một chiếc điện thoại Bluetooth, mà có thể sử dụng để thực hiện cuộc gọi thông qua tablet. Asus vẫn chưa công bố giá cả, ngày tung ra Eee Pad MeMO 3D.Chủ đề tương tự: