tgth.vn - KeePass là một trình quản lý mật khẩu giúp bạn quản lý mật khẩu của bạn một cách an toàn. Bạn có thể đặt tất cả các mật khẩu của bạn trong một cơ sở dữ liệu, được khóa bằng một khóa chủ hoặc một key-disk. Vì vậy, bạn chỉ cần nhớ một mật khẩu chính duy nhất hoặc chèn key-disk để mở khóa toàn bộ cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được mã hóa bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa rất an toàn (AES và Twofish). Trong trường hợp này, không có sự lựa chọn nào thích hợp hơn KeePass Password Safe, một công cụ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề với mật khẩu, với những tính năng tuyệt vời .


Một số tính năng chính:
- Tạo mật khẩu ngẫu nhiên đáng tin cậy
- Cơ sở dữ liệu được mã hóa cao
- Hỗ trợ các mật khẩu chủ và key-disk
- Chạy trên tất cả các hệ điều hành Windows
- Xuất danh sách mật khẩu sang TXT, HTML, XML hay CSV file
- Nhập tập tin từ CSV, CodeWallet (Pro) TXT và Password Safe v2 TXT
- Dễ dàng chuyển giao cơ sở dữ liệu
- Hỗ trợ các nhóm mật khẩu
- Trực quan và xử lý an toàn Windows clipboard
- Tìm kiếm và phân loại
- Hỗ trợ đa ngôn ngữBạn phải đăng ký để thấy được link


Download: Bạn phải đăng ký để thấy được link | Bạn phải đăng ký để thấy được link | ~3.0MB (Open Source)
Download: Bạn phải đăng ký để thấy được link | 2.8 MB
Chủ đề tương tự: