thegioitinhoc.vn - TNod User & Password Finder là phần mềm được sử dụng để tìm kiếm trên internet các khóa kích hoạt cho bất kỳ phiên bản nào của chương trình NOD32. Đặc biệt, nó cung cấp tên người dùng và mật khẩu cho ESET NOD32 Smart Security và ESET NOD32 Antivirus.

ESET NOD32 Antivirus và Smart Security là các chương trình cung cấp bảo vệ khỏi các phần mềm độc hại như virus, mã độc, phần mềm gián điệp...Các chương trình bảo vệ chống virus này yêu cầu mã giấy phép dưới dạng tên người dùng và mật khẩu hoặc khóa kích hoạt 20 chữ số để truy cập các tính năng đầy đủ của chương trình. Mã kích hoạt được gửi đến người dùng qua email sau khi họ đã mua dịch vụ tiếp tục của chương trình chống vi-rút sau khi hết hạn mã kích hoạt trước đó. Đối với người dùng đã mua CD của chương trình, khóa 20 chữ số được tìm thấy trên hộp của sản phẩm.

TNod User & Password Finder tìm kiếm trên internet một tên người dùng và mật khẩu hợp lệ cho các chương trình ESET NOD32 Smart Security và ESET NOD32 Antivirus. Nó tự động nhập tên người dùng và mật khẩu vào cơ sở dữ liệu chương trình, bạn không còn cần phải cập nhật theo cách thủ công nữa.

TNod User & Password Finder - Phiên bản mới chèn giấy phép hợp lệ để cập nhật NOD32 Phiên bản thương mại 2.5.x, 2.7.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8 .x và 9.0,10 beta; bao gồm cả ESET Smart Security.Tính năng mới trong TNod User& Password Finder v1.6.7.0
• Khả năng tương thích với phiên bản ESET 11.
• Đã sửa lỗi khi chèn giấy phép.
• Cập nhật ngôn ngữ.

Release info
• Title Release: TNod User & Password Finder v1.6.7.0 Beta
• Developer: N/A
• License: ShareWare
• OS: Windows

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: