Internet Download Accelerator

thegioitinhoc.vn - Internet Download Accelerator cho phép bạn tăng đáng kể tốc độ tải xuống tệp từ Internet bằng các giao thức HTTP, HTTPS và FTP. Việc tăng tốc đạt được bằng cách chia một tệp đang được tải xuống thành nhiều phần và tải xuống các phần này cùng một lúc. Internet Download Accelerator tiếp tục tải xuống bị hỏng từ nơi họ rời khỏi cả hai máy chủ HTTP, HTTPS và FTP.

Để tăng khả năng sử dụng, Internet Download Accelerator Full tích hợp với Internet Explorer, Chrome, Firefox, Mozilla, Opera, Nescape, Safari, Yandex Browser và các trình duyệt khác. Hơn nữa, chương trình theo dõi bảng mô tả hệ thống và phát hiện các URL trong bảng tạm (clipboard ). Với IDA, bạn có thể tải xuống và lưu video từ các dịch vụ video phổ biến.


Tính năng của Internet Download Accelerator Pro


 • FTP Explorer
 • Quản lý trang cho mật khẩu và quản lý thư mục tải xuống
 • Lập lịch biểu
 • Tải xuống điều khiển tốc độ, chế độ tự động để duyệt web thoải mái nhất
 • Quay số để kết nối quay số
 • Tìm kiếm tệp, chương trình, trò chơi và âm nhạc
 • IDA Bar - một thanh công cụ cho Internet Explorer.
 • Cải thiện tải xuống từ các dịch vụ video;
 • Thêm chặn các liên kết từ các dịch vụ video trong clipboard;
 • Thêm hỗ trợ SOCKS-proxy cho HTTPS;
 • Thêm tùy chọn cho danh sách phát và kênh theo dõi (cập nhật tự động) và tự động tải xuống video mới;
 • Thêm khả năng chọn định dạng có sẵn cho video và âm thanh khi tải xuống từ các dịch vụ video;
 • Cải thiện tích hợp vào các trình duyệt;
 • Tăng tốc độ thêm cho một số lượng lớn tải xuống;
 • Thêm khả năng xuất / nhập URL với Tên tệp vào / từ các tệp .txtn;
 • Cải thiện tải xuống danh sách phát; Cải thiện tải xuống xóa xóa;
 • Cải thiện các trang lưu với hình ảnh;
 • Cải thiện khả năng chọn định dạng có sẵn cho video và âm thanh khi tải xuống từ các dịch vụ video;
 • Cải thiện khả năng sử dụng của danh mục Âm thanh trong Tùy chọn;
 • Sửa lỗi trùng lặp hình thức trong khi đồng thời thêm một số lượng lớn tải xuống
 • Sửa lỗi cập nhật Lịch sử;
 • Cải thiện di chuyển + đổi tên

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt
- Cài đặt phần mềm
- Chạy keygen lấy key đăng ký
- Done!

Xem thêm Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: