Download Accelerator Ma
nager 5.5.0 RC
tgth.vn - Download Accelerator Manager (DAM) là một trình quản lý tải về từ Internet , một trình gia tốc, phương tiện truyền thông và cài đặt đơn giản để làm cho tải dễ dàng hơn và nhanh hơn! Với DAM Downloader, bạn có thể tải về với tốc độ tối đa có thể sử dụng một máy gia tốc tải dữ liệu thông minh,lên lịch trình, phục hồi, khôi phục, và quản lý tải. DAM sử dụng năng động tải về theo nhiều phân khúc . Không giống như các sản phẩm khác của thể loại này , DAM tự động phân đoạn tải về trong suốt quá trình tải, tái sử dụng các kết nối mà không cần thêm các bước kết nối và duy trì kết nối bận rộn. Thêm vào đó, DAM loại bỏ giai đoạn để đạt được quá trình tải về tối ưu. DAM Downloader là thế hệ mới, được thực hiện tải về cho các trang web truyền thông xã hội, chẳng hạn như video, âm nhạc, và Flash tải về từ bất kỳ trang web và với bất kỳ trình duyệt hoặc các chương trình! Download video flash xã hội, âm nhạc, vv

DAM thiết lập bao gồm các tùy chọn để tích hợp các chương trình với các trình duyệt hiện nay. Điểm chính của DAM tiếp xúc bao gồm giao diện người dùng, trong đó cung cấp một cái nhìn cây thú vị mà sắp xếp tải chưa hoàn thành và hoàn thành theo thể loại; các mục tiêu thả tùy chọn trong vùng thông báo; và một biểu tượng nằm trên khay hệ thống cho thấy sự nhanh chóng khi bạn di chuyển con trỏ, và một menu với các lệnh và các tùy chọn khi bạn kích chuột phải vào nó. Nó khá đơn giản để thêm hoặc tải về theo lịch trình, bắt đầu bằng cách dán hoặc nhập URL của một mục tiêu tải về. Các tập tin được liệt kê trong giao diện chính với các tiêu đề .

DAM tính năng là một công cụ tiên tiến, DAM MediaGrabber, có thể nắm bắt các tập tin media từ các phương tiện truyền thông các trang web, như YouTube, MySpaceTV, GoogleVideo, DailyMotion, Xanga, MetaCafe, LiveVideo ... Công cụ hoạt động với tất cả các trình duyệt hoặc các chương trình, chẳng hạn như IE, FireFox, Chrome, Opera, Netscape, Mozilla, Avant, AOL, Flock ...

Các tính năng:

- Tải về video, âm nhạc và nhiều hơn nữa từ các trang web phương tiện truyền thông phong phú như YouTube, Facebook, MySpaceTV, ...
- Nắm bắt các phương tiện truyền thông tập tin từ trình duyệt Google Chrome - không có công cụ khác có thể làm điều này!
- Tải e-mail và trang tập tin web đính kèm với tốc độ nhanh
- Tải về với tốc độ tối đa có thể sử dụng một máy gia tốc download thông minh
- Tăng tốc, tiếp tục, phục hồi, và quản lý tải vv
- ắm bắt phương tiện truyền thông tập tin từ tất cả các trình duyệt, chẳng hạn như IE, Firefox, Chrome, Opera, Netscape, Mozilla, Avant, AOL, Flock, vv
- Windows All


Licence: Freeware


Size: 2.76 MBBạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: