TuEagles Anti-Porn 25.7.6.25 + Patch | 60.1 MB
thegioitinhoc.vn -Anti-Porn một tiện dụng cho cha mẹ để kiểm soát con cái - có thể lọc ra các trang web dành cho người lớn (khiêu dâm), có chứa các đối tượng không phù hợp với trẻ em, và thậm chí có cả các bộ lọc ngôn ngữ Chat mà con em không nên sử dụng. Anti-Porn có thể tự động lọc ra hàng chục ngàn trang web khiêu dâm và bạn cũng có thể dễ dàng thêm các trang web mà bạn không muốn con cái bạn xem. Với Anti-Porn bạn cũng có thể lọc nội dung internet bằng cách chặn các từ khóa cụ thể.

Anti-Porn - Bộ lọc các trang web người lớn không lành mạnh nhằm bảo vệ con trẻ khỏi các trang web nội dung xấu , bạn có thể thiết lập chương trình cho phép con trẻ em sử dụng internet vào những thời điểm nhất định vào những ngày cụ thể. Anti-Porn giữ một bản ghi đầy đủ tất cả các trang web truy cập, lọc ra hay không, và theo dõi tất cả các nội dung được xem trên máy tính, bao gồm cả các tập tin, hình ảnh, âm nhạc, vv. Bạn có thể lưu trữ lịch sử của trẻ của bạn trên máy tính.

Bên cạnh đó, bộ lọc nội dung internet bằng cách chặn một số từ ngữ không lành mạnh, và bạn có thể ấn định trước, sau đó, trẻ em không thể nhìn thấy bất kỳ tài liệu internet với những từ đó.
Anti-Porn là bộ lọc mạng cho con em của bạn.

Lọc ra các trang web khiêu dâm - Anti-Porn đã chặn hàng ngàn trang web khiêu dâm , và bạn cũng có thể ấn định trước những điều bạn không để cho trẻ em xem, ví dụ như trang web đen, và lời nói không phù hợp.

Bạn có thể dễ dàng ấn định thời gian truy cập internet vào các giờ nhất định, thậm chí vào ngày cụ thể.

Giới hạn Chat trên internet - Anti-Porn có thể giới hạn nhiều phần mềm chat phổ biến và giới hạn nhiều trang web chat . Giữ một bản ghi đầy đủ của lịch sử máy tính - Anti-Porn giữ một bản ghi chi tiết của tất cả các trang web truy cập, được lọc hay không. Ghi lại tổng quản sự chuyển giao dữ liệu việc về sử dụng internet ...

Một số tính năng chính của "Anti-Porn":

· Bộ lọc các trang web khiêu dâm - Anti-Porn đã chặn hàng chục ngàn websites đen ,bạn cũng có thể ấn định trước các trang web bạn không cho trẻ em viếng thăm .
· Thông tin trực tuyến - Thư viện các trang web khiêu dâm cập nhật hàng tuần.
· Bộ lọc thời gian thực - kỹ thuật có thể lọc bất kỳ trang web khiêu dâm, xuất hiện gần đây.
· Anti-Porn kiểm tra toàn bộ nội dung của trang web một cách nhanh chóng, và sẽ đóng trang web bị cấm.
· Giới hạn internet chat - Anti-Porn có thể hạn chế sử dụng các phần mềm chat phổ biến và giới hạn truy cập vào chính các phòng chat.
· Thời gian đồng bộ hóa - Anti-Porn tự động đồng bộ hóa thời gian địa phương với thời gian toàn cầu.
Giới hạn kết nối internet theo ngày và thời gian - Bạn có thể dễ dàng ấn định thời gian truy cập internet vào các giờ nhất định, thậm chí vào ngày cụ thể.
· Đề nghị các trang web đáng tin cậy - Anti-Porn đã đề nghị một số trang web,rất phù hợp cho trẻ em. Bạn cũng có thể thêm vào bất kỳ trang web do chính bạn
· Mật khẩu - Bất cứ ai không có thể đóng mở Anti-Porn mà không có mật khẩu chính xác

Platform: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/8 & 10
Language: English
Medicine: Patch
Size: 60,1 Mb
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: