Platinum Hide IP 3.5.6.2 + Patch | 2.3 MB
tgth.vn - Sử dụng Hide IP Platinum để ẩn dấu địa chỉ IP của bạn, lướt web nặc danh , an toàn tất cả các giao thức trên máy tính của bạn , cung cấp mã hóa toàn bộ hoạt động trong khi làm việc trong Internet , và nhiều hơn nữa .


Các tính năng chính

• Lướt web nặc danh
IP của bạn được ẩn dấu khi bạn lướt trên Internet, duy trì hoạt động trực tuyến của bạn để ngăn cản những ngươi khác giám sát.
• Bảo vệ IP của bạn
Lướt web ẩn danh cho phép bạn ngăn chặn kẻ trộm danh tính từ ăn cắp nhận dạng hoặc thông tin cá nhân khác , và giữ cho máy tính của bạn an toàn từ tấn công của hacker hoặc các rủi ro khác .
• Chọn IP tiwf các Quốc gia và Kiểm tra IP
Danh sách proxy của nhiều quốc gia được kích hoạt và bạn quyết định chọn một quốc gia từ cửa sổ ''Choose IP Country'' . Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP hiện hành trực tiếp .
• Gửi email mà không xác định
Gửi email nặc danh thông qua bất kỳ trang web dựa trên hệ thống thư như Gmail, Hotmail, vv
• Truy cập vào Diễn đàn và các trang web bị chặn
Thay đổi địa chỉ IP của bạn và sau đó bạn có thể nhận được truy cập từ bất kỳ diễn đàn hoặc các trang web bị chặn khác mà trước đây họ đã ngăn cấm bạn .
Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link


Xóa dấu tích trước khi nhấp vào DownloadChủ đề tương tự: