New newtab là một add-on cho Cáo Lửa để đưa thanh điều hướng vào trong New Tab, giúp bạn dễ dàng thao tác với các tác vụ một cách nhanh nhất.

Kể từ phiên bản 13 về sau, Firefox đã trang bị cho trình duyệt của mình thanh điều hướng ở trang Home để người dùng tiện truy cập tới các tác vụ như Download, Bookmaks, History, Add-on… nhưng thanh điều hướng này chỉ được hiển thị ở trang Home, khi bạn mở một tab mới thì thanh điều hướng mất đi, nhường chỗ cho danh sách các trang web bạn đã truy cập (Speed Dial).

New newtab là một add-on cho Cáo Lửa để đưa thanh điều hướng vào trong New Tab, giúp bạn dễ dàng thao tác với các tác vụ một cách nhanh nhất.
Đầu tiên bạn download New newtab tại Bạn phải đăng ký để thấy được link

Sau khi cài đặt thành công, bạn mở Firefox lên và sẽ thấy rằng khi mở một tab mới thì thanh điều hướng giờ đã xuất hiện phía dưới trang.

Để ý bạn sẽ thấy thanh điều hướng này giờ có thêm một nút nữa đó là Marketplace. Nhấn vào nút này sẽ dẫn bạn đến kho ứng dụng cho Firefox Marketplace, các ứng dụng trên Marketplace tương tự như các add-on chạy trên máy tính nhưng Marketplace tập hộp các ứng dụng chạy trên điện thoại sử dụng Firefox OS. Và hiện có một số ứng dụng chạy được trên máy tính.

Giao diện của cửa hàng phần mềm này khá đơn giản, trước tiên người dùng sẽ được giới thiệu một số app nổi bật cùng những thể loại phần mềm hiện có như sách, trò chơi, giáo dục, giải trí, sức khỏe.

Để gỡ bỏ New newtab bạn vào Add-on tìm add-on tên New newtab 3 và remove ứng dụng này.
Genk-Theo Addictivetips


Chủ đề tương tự: