tgth.vn - 8GadgetPack mang lại Windows 7 Gadgets cho Windows 10 / 8.1 / 8. Nó chứa một bộ sưu tập 50 widgets phổ biến được tạo ra với một sidebar trên desktop của bạn.

8GadgetPack là một tiện ích cài đặt chương trình các tập tin Gadget gốc trên Windows 8 / 8.1 hoặc Windows 10. Nó sẽ mang lại các gadget cho desktop Windows 8 / 8,1 / 10 và nhiều chương trình khác nhau mà bạn sẽ có thể sử dụng ngay cho máy tính của bạn. Bao gồm hơn 50 gadgets cũng như các Sidebar để tổ chức các gadget của bạn.

Từ Sidebar nơi bạn có thể dễ dàng tổ chức và truy cập các cửa sổ đang hoạt động , bạn có thể viết ghi chú, danh sách công việc phải làm và các cuộc hẹn trong một chương trình với một lịch , truy cập vào một lịch riêng biệt , cũng như tạo ra một bảng điều khiển cho các ứng dụng khởi động , mở tập tin / thư mục và truy cập URL .

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra dự báo thời tiết thông qua Chameleon Weather”, giám sát nội dung Clipboard , xem đồng hồ analog với múi giờ khác nhau , kích hoạt các hành động quản lý điện năng , giữ kiểm soát sử dụng trên CPU và RAM , chuyển đổi tiền tệ , tùy chỉnh lịch, sử dụng một đầu đọc nguồn cấp dữ liệu , và lên lịch cho đồng hồ báo thức .

Các widgets khác trong gói bao gồm chẩn đoán ổ đĩa và các công cụ giám sát , một thanh tìm kiếm và khởi chạy Google và Gmail , GPU và đồng hồ đo về mạng , đài phát thanh , giám sát tình trạng pin, Recycle Bin, dán ghi chú , trình chiếu, Tweeter , xem YouTube, và điều khiển âm lượng vv .

8GadgetPack hoàn hảo tích hợp vào Windows 8 /8.1 /10 mà không gây ra bất kỳ vấn đề . Nó có một tốc độ phản ứng tốt, cung cấp thông tin chính xác , và sử dụng một lượng thấp CPU và RAM . Không có hộp thoại báo lỗi đã được thể hiện trong kiểm tra của các chuyên giá IT.

Bao gồm các Gadget :
7 Sidebar, Agenda All CPU Meter, App Launcher, Calendar, Clipboarder, Chameleon Weather, Clock. Control System, CPU Meter, Currency, Currency Meter, Custom Calendar, Desktop Feed Reader. Digiclock, DriveInfo, Drives Monitor, Drives Meter, Feed Headlines, FlipClock, Glass Calendar. Glassy CPU Monitor, GPU Meter, Google Mail, Hermes (RSS Reader), HUD Time, Launch Control. MiniRadio, Multi Meter, My Weather, Network Meter, Network Monitor II, Picture Puzzle. POP3 Mail Checker, Power Status, Recycle Bin, Remove Drive Safely, searchALL Gadget. ShutdownRestart, Slide Show, Sticky Notes Online, Stock Meter, System Monitor II, Top Five. Top Process Monitor, tweetz, Unit Converter, Volume Control, WeatherCenter. Weather Meter, Windows Live Calendar Gadget, YouTube Viewer.

Changes in 8GadgetPack 31.0 (2019-10-18):

  • Fixed a bug introduced in version 30 that would sometimes crash the gadget process.
  • Also fixed high-dpi problems with Drives Meter and Power Status Gadgets.Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link


Size: 25.5 MB


Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: