Bài này hướng dẫn những bạn nào mất pass nhưng có email thay thế. còn nếu không có thì mình xin chia buồn với các bạn
1. Bạn hãy click vào dòng chữ “ Bạn quên mật khẩu” ở phía dưới của của sổ [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]


[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]

2. Bạn hãy click vào dòng thứ nhất :” Tôi quên mật khẩu” và Chọn “Tiếp

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 775x358px.
3. Trong khung “Tên truy nhập yahoo” bạn hãy nhập nick yahoo cần lấy lại pass
Tiếp đến là nhập chuỗi mã cho sẵn vào khung “ Nhập chuỗi mã sau
[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]4. Nhập địa chỉ email khác của bạn vào khung trống “Địa chỉ email khác của tôi là” và click vào “tiếp5.Cuối cùng hãy mở hộp thư thay thế của bạn để sửa lại mật khẩu

Nguồn: [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]


Similar Threads: