Đây là một lỗi mà nếu như bạn là người thường xuyên làm việc bên máy vi tính thì chắc chắn bạn sẽ gặp phải. Vậy lúc đó bạn sẽ làm gì khi gặp tính huống này? Cài lại hệ điều hành chăng? Đó không phải là giải pháp hay đâu. Thực ra có một cách khắc phục rất đơn giản.

Nếu bạn làm theo hướng dẫn trên màn hình, sau khi nhấn tổ hợp phím CTRL+ALT+DEL để khởi động lại máy, bạn sẽ tiếp tục nhận được thông báo lỗi như trên.
Nguyên nhân gây ra lỗi này thường do một trong những tập tin khởi động của Windows bị lỗi. Các tập tin khởi động của Windows bao gồm Ntldr, Ntdetect.com, Boot.ini. Như vậy, chúng ta chỉ việc chép những tập tin khởi động vào đúng thư mục của chúng trên phân vùng hệ thống là Windows có thể khởi động được.

Thực hiện như sau:

- Khởi động máy với đĩa CD cài đặt Windows, thiết lập chế độ khởi động cùng CD/DVD ROM trong BIOS
- Nhấn phím bất kỳ khi xuất hiện thông báo "Press any key to boot from CD".
- Trong màn hình Welcome to setup, nhấn phím R (Repair) để khởi động Recovery Console (RC).
- Nếu hệ thống cài đặt nhiều hệ điều hành (HĐH) khác nhau, chọn HĐH bị lỗi cần khắc phục

Lưu ý: nếu nhấn Enter khi chưa chọn HĐH, chương trình sẽ tự khởi động lại máy.
- Gõ mật khẩu của tài khoản Administrator.
- Tại dấu nhắc của RC, gõ dòng lệnh:

copy E:\I386\ntldr C:\
copy E:\I386\ntdetect.com C:\
(với E: là ổ CD-ROM, C: là phân vùng hệ thống).
- Chọn Yes (Y) nếu xuất hiện hộp thoại xác nhận việc chép đè tập tin cũ.
- Gõ lệnh Exit để khởi động lại hệ thống.

sưu tầm

Chủ đề tương tự: