Chào mọi người !
Hiện nay tôi có 1 modem ADSL hiệu ZyXel P-600 nay tôi muốn nhờ mọi người hướng dẫn tôi cấu hình để chạy cho mạng VNPT. Thanks mọi người trước !

Chủ đề tương tự: