thegioitinhoc.vn
- Đó thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chỉ 2 ngày trở lại đây , tôi bị giới hạn hiển thị màn hình ID email của tôi trên trang Facebook Profile của tôi và hôm nay, Facebook đã tung ra một thay đổi lớn trong màn hình hiển thị của tất cả các ID người sử dụng Facebook Email.

Thời gian dài trở lại Facebook giới thiệu một ID @facebook.com email cá nhân cho tất cả người dùng Facebook, nhưng nó đã không nhận được nhiều sự chú ý của phần đông người dùng . Hôm nay cố gắng để giới thiệu lại nó, Facebook mạnh mẽ thay thế ID email của bạn với ID email Bạn phải đăng ký để thấy được link của bạn trên trang Facebook Profile của bạn.

Bây giờ nếu bạn mở trang hồ sơ cá nhân Facebook và nhìn vào phần "Contact Info" , bạn sẽ thấy ID email your@facebook.com đó thay vì các ID email trước đây mà bạn thiết lập trong quá khứ.

Một số người có thể thấy sự thay đổi này là một động thái tốt như bạn có thể sử dụng ID email mới nhận được tất cả các email cảnh báo Facebook riêng, nhưng một số người có thể không vui vẻ từ sự chuyển đổi này.

Nếu bạn không thích sự thay đổi này và muốn ẩn ID email Bạn phải đăng ký để thấy được link này từ người khác hoặc nếu bạn muốn hiển thị ID email trước đó của bạn một lần nữa trên trang hồ sơ của bạn, các bước sau đây sẽ giúp bạn:

1. Mở trang hồ sơ cá nhân Facebook của bạn hoặc nhấp vào liên kết "About" được hiển thị bên dưới Avatar của bạn hoặc bấm vào nút "Update Info" được hiển thị ở phía bên phải của trang hồ sơ của bạn.

2. Nó sẽ mở một trang nơi bạn có thể tùy chỉnh xuất hiện trang thông tin cá nhân của bạn và có thể hạn chế công cụ thường được hiển thị cho người khác.

Di chuyển xuống một chút và bạn sẽ thấy phần "Contact Info"


Bạn phải đăng ký để thấy được link


3. Click vào nút "Edit" và nó sẽ hiển thị tất cả các ID email của bạn đăng ký tài khoản Facebook của bạn cùng với ID email Bạn phải đăng ký để thấy được link của bạn.

4. Để thiết lập quyền truy cập vào ID email của bạn, click vào mũi tên nhỏ đầu tiên được đưa ra bên cạnh ID email của bạn và chọn tùy chọn thích hợp từ danh sách.


Bạn phải đăng ký để thấy được link


5. Nếu bạn muốn ẩn một ID email từ trang Timeline của bạn, click vào mũi tên nhỏ bên cạnh ID email thứ hai và chọn tùy chọn "Hidden from Timeline" từ danh sách.


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Nếu bạn muốn hiển thị một ID email, làm ngược lại và thiết lập các tùy chọn để "Shown on Timeline"

6. Cuối cùng, click vào nút "Save" và mong muốn hạn chế của bạn sẽ được thiết lập trên màn hình hiển thị ID email tại trang hồ sơ Facebook của bạn.


Chủ đề tương tự: