Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn có thể thay đổi cách hiển thị trang web mà bạn đang xem, ví dụ như thay đổi kích thước chữ và hình trên trang web đó. Nhưng còn link địa chỉ trên address bar thì sao? Vẫn chưa thấy nhà phát triển quan tâm đến việc tùy chọn cho chúng ta thay đổi kích thước của đường link đó.
Với trình duyệt Firefox, bạn có thể cài đặt thêm add-on “[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]” để thực hiện điều đó dễ dàng.
Ngoài việc thay đổi kích thước chữ to hơn ở address bar, add-on này còn có tác dụng với các địa chỉ khi bạn sổ danh sách xuống.
Ưu điểm:
  • Thêm vào chức năng cần thiết mà trình duyệt không có

Nhược điểm:
  • Vì đường địa chỉ sẽ to ra, nên bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi có những link dài.
  • Add-on này nên có tùy chỉnh cho phép người dùng có thể thay đổi số lần tăng kích thước chữ.

Bạn vào đây để tải add-on Make Address Bar Font Size Bigger, nó dùng được với phiên bản Firefox 3.5 trở lên. Tuy nhiên bạn cũng nên vào [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register] của Mozilla để tải về sử dụng phiên bản mới nhất của Firefox.
Theo [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]


Similar Threads: