Duplicate Photo Finder Plus là
một trình tìm kiếm hình ảnh trùng lặp nhanh hơn với kết quả 100% chính xác bạn sẽ yêu thích!

Duplicate Photo Finder Plus - Nhanh chóng tìm thấy các hình ảnh trùng lặp (hơn 50 loại hình ảnh được tích hợp) trên các ổ đĩa của bạn dựa trên nội dung hình ảnh, bạn có thể xóa các hình ảnh không mong muốn để phục hồi dung lượng đĩa có giá trị , giảm chi phí quản lý và tránh sự nhầm lẫn không cần thiết .

Duplicate Photo Finder Plus hoạt động rất nhanh vì thuật toán so sánh hình ảnh tốc độ cao của chúng tôi được tích hợp sẵn. Và kết quả (hình ảnh trùng lặp) chính xác 100% do có sự so sánh hình ảnh dựa trên nội dung hình ảnh, không phải tên hình ảnh, ngày sửa đổi lần cuối hoặc kích thước tập tin.

Ngoài ra, rất dễ sử dụng, chỉ cần chọn tài nguyên, loại và sau đó nhấp vào "Find now" để có được ý mong muốn của bạn. Thậm chí, bạn có thể chỉ cần nhấp vào nút này trực tiếp bằng cách sử dụng các điều kiện tìm kiếm được đề xuất.

Sau khi tìm thấy xong, bạn sẽ thấy kết quả (danh sách hình ảnh trùng lặp và xem trước cho nhóm đã chọn) ngay lập tức. Nó tự động kiểm tra các hình ảnh không mong muốn bằng tính năng lựa chọn thông minh, sắp xếp kết quả theo kích thước giảm dần và đánh dấu các nhóm hình trùng lặp liền kề bằng các màu khác nhau, để cho phép bạn vận hành các hình ảnh trùng lặp một cách thuận tiện. Bạn cũng có thể thực hiện một số hành động phổ biến cho các hình ảnh trùng lặp / kết quả hình ảnh được đánh dấu trong danh sách , chẳng hạn như Lưu, Tải, Di chuyển đến Thùng rác, Xóa, Mở / Chạy, Mở Vị trí tập tin, Tìm, Bỏ chọn Tất cả, Đảo ngược sự Kiểm tra và Hiển thị Tính chất.

Chắc chắn, bạn có thể sử dụng một số tùy chọn (ví dụ: lựa chọn thông minh, cho dù quét các tập tin ẩn hay không và loại trừ các thư mục) để tác động đến kết quả cuối cùng.+ So sánh nội dung ảnh, kết quả chính xác 100%
+ Thuật toán so sánh tốc độ cao, rất nhanh
+ Lựa chọn thông minh: Tự động kiểm tra các hình ảnh không mong muốn
+ Hỗ trợ hầu hết các định dạng hình ảnh phổ biến
+ Rất dễ sử dụng, chỉ cần 1 lần nhấp để nhận kết quả
+ Xem trước hoàn hảo (Tự động điều chỉnh kích thước để tối ưu)
+ Nguồn linh hoạt: Ổ đĩa, thư mục, tập tin và thể loại
+ Kết quả có thể sử dụng lại: Lưu / Tải danh sách ảnh trùng lặp
+ Nhiều loại hình ảnh: Hơn 50 thể loại hình ảnh được tích hợp sẵn
+ Tùy chọn hữu ích: Lựa chọn thông minh, Thư mục con, Tập tin ẩn, Không bao gồm đường dẫn

System Requirements:

Windows XP/ 2003/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (x32/x64)


Giveaway : Bạn phải đăng ký để thấy được linkGood news: Single License (1 PC) without upgrade is included in this giveaway.
License key: TDPF-YCGX-ZKSG-CZDS, please click "License" button (bottom) to register your license.Download : Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: