Trong hàng ngàn tập tin trên ổ cứng của bạn, bạn có thể co nhiều thứ mà bạn không muốn rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng bạn cần phải làm việc với các tập này thường xuyên, vì vậy bạn không thể chỉ khóa chúng ở nơi an toàn! Bạn nên cần một phần mềm như Abylon SHAREDDRIVE là một bộ nhớ tạm được mã hóa được tích hợp vào Windows Explorer, cho phép bạn làm việc trơn tru với các tập trong môi trường an toàn. Với abylon SHAREDDRIVE, mã hóa và giải mã xảy ra tự động khi bạn làm việc với từng tập tin, làm cho toàn bộ quy trình trở nên vô hình và liền mạch.

Bạn nhận được sự bảo vệ nào với abidal SHAREDDRIVE - Còn về thuật toán mã hóa Blowfish 448-bit hoặc thuật toán mã hóa AES 256-bit sẻ khóa các dữ liệu của bạn xuống chặt chẽ - Tuy nhiên, đối với tất cả sự bảo vệ này, bạn có thể dễ dàng nhận được các tập tin bằng mật khẩu chính xác, thẻ thông minh, thẻ nhớ USB, CD / DVD hoặc chứng chỉ. Và với khả năng truy cập các tập yin của bạn tại nội bộ hoặc qua mạng, abaron SHAREDDRIVE là giải pháp bảo mật hoàn hảo cho cá nhân và người dùng doanh nghiệp!

Tập tin lưu trữ abylon SHAREDDRIVE được mã hóa được hiển thị trong File Explorer trên màn hình và bảo vệ tập tin bí mật của bạn. Việc tích hợp hoàn chỉnh vào môi trường Explorer đơn giản hóa việc sử dụng phần mềm. Việc mã hóa và giải mã với thuật toán AES được thực hiện cho mỗi hoạt động của tập tin tự động trong nền. Cấu trúc tập tin cho phép truy cập đồng thời của một số người dùng và giảm khối lượng truyền tải sao lưu.

+ Thuật toán mã hóa 448 bit Blowfish hoặc 256 bit AES
+ Truy cập bảo vệ bằng mật khẩu, thẻ thông minh, thanh USB, CD / DVD hoặc chứng chỉ
+ Truy cập cục bộ hoặc qua mạng
+ Sử dụng dễ dàng thông qua tích hợp trong File Explorer
+ Truy cập nhiều người dùng thông qua cấu trúc dựa trên tập tin
+ Mở rộng bảo mật thông qua việc che giấu tên tập tin
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: