Teorex FolderIco FolderIco 6.2.1 | 13.5 MB
tgth.vn - Bạn chưa biết làm thế nào để thay đổi thư mục tiêu chuẩn màu vàng nhìn thấy dể chán sang một màu tươi sáng hơn ? FolderIco là một ứng dụng độc đáo được thiết kế để tăng cường màu sắc cho các thư mục Windows. Chỉ với một một cú nhấp chuột , tô màu sắc cho các thư mục , và khám phá một cách trực quan mới để phân loại tập tin của bạn . Một tầm nhìn nhanh chóng đủ để xác định thư mục mà bạn đang tìm kiếm ! Bây giờ bạn có thể phân loại các thư mục của bạn bằng cách ưu tiên .Màu đỏ là một thư mục quan trọng , Orange là khẩn cấp , Green là về gia đình . Chọn những màu sắc để gán ghép cho thư mục mà bạn thích , vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị lỗi khi xóa một thư mục quan trọng . FolderIco là một phần mềm rất nhẹ, không nằm lại trong bộ nhớ. Nó sử dụng một chức năng nguyên bản của Windows để có hiệu quả hơn . Khám phá về phần mềm thật đơn giản : với một cú nhấp chuột vào một thư mục mà bạn muốn thay đổi biểu tượng (Icon) của nó ! FolderIco được tích hợp vào Windows Explorer của bạn ! Một nhấp chuột phải vào bất kỳ thư mục và FolderIco đã sẵn sàng để thay đổi mầu sắc biểu tượng thư mục của bạn

Dưới đây là một số tính năng chính của " FolderIco " :


Tổ chức thư mục của bạn dễ dàng hơn:
· Các bạn không biết làm thế nào để thay đổi thư mục màu vàng tiêu chuẩn để có một đầy màu sắc và tươi sáng ? Với FolderIco , cung cấp cho bạn một số màu sắc vào các thư mục Windows. Chỉ với một một cú nhấp chuột , sẻ thay màu sắc các thư mục, và khám phá một cách trực quan mới để phân loại tập tin của bạn . Một cái nhìn nhanh chóng tại là đủ để xác định thư mục mà bạn đang tìm kiếm!


Phân loại các thư mục của bạn bằng cách ưu tiên :
· Bạn có thể phân loại các thư mục của bạn bằng cách ưu tiên . Màu đỏ là một thư mục quan trọng , Orange là khẩn cấp , Green là về gia đình ... Chọn những mầu sắc để gán ghép mà bạn thích , vì vậy bạn sẽ không bao giờ xóa một thư mục quan trọng của lỗi .


Một công cụ nhanh chóng và nhẹ :
· FolderIco là một phần mềm rất nhẹ, không nằm lại trong bộ nhớ. Nó sử dụng một chức năng nguyên bản của Windows để có hiệu quả hơn .


Tích hợp với Windows Explorer :
· FolderIco được tích hợp vào Windows Explorer của bạn! Một nhấp chuột phải vào bất kỳ thư mục và FolderIco đã sẵn sàng để thay đổi biểu tượng thư mục của bạn.

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: